Kenteken check

Voorkom verrassingen.

Met onze kenteken check kun je gratis de gegevens van een voertuig controleren. In Nederland is een kenteken een verplicht onderdeel van bijna alle voertuigen: auto's, aanhangers, bromfietsen, caravans, motoren, enzovoorts. Informatie over al deze soorten voertuigen kan opgevraagd worden met onze kenteken check!

Nationaal

In 1898 introduceerde Nederland als derde land ter wereld een nationale kentekenplaat. Het eerste kenteken bevatte het cijfer één, het tweede het cijfer twee, enzovoorts. Dit systeem werd op 15 januari 1906 afgeschaft. Het laatst uitgegeven nummer was het nummer 2065.

Provinciaal

Vanaf 1906 werd een nieuw systeem in het leven geroepen waarbij de chauffeur een rijbewijs en een nummerbewijs in zijn bezit diende te hebben. Deze nummerbewijzen werden per provincie uitgegeven, waardoor elk nummerbord begon met één of twee letters om de provincie mee aan te duiden. De letter D werd bijvoorbeeld gebruikt voor Drenthe.

Landelijk

Toen het motorverkeer steeds vaker de grenzen van de provincie overschreed, ontstond de behoefte aan een landelijke kentekenadministratie. Het provinciale kentekensysteem werd in 1951 vervangen door een systeem waarin drie groepen van letters of cijfers gecombineerd werden. Dit systeem wordt ook wel een sidecode genoemd.

Sidecode 1

In 1951 werd sidecode 1 als eerste kentekenreeks in gebruik genomen. Opmerkelijk aan het eerste systeem is dat aan de tweede letter in het kenteken kon worden opgemaakt om wat voor type voertuig het ging. Kentekens bestonden uit twee letters, gevolgd door twee groepen van twee cijfers (XX-99-99).
Bijvoorbeeld:
TT-11-11

Sidecode 2

In 1965 werd sidecode 2 in gebruik genomen, de letters werden achter de cijfers gezet. Er werd dit keer met de letter A begonnen in plaats van een letter ter voertuig identificatie. Kentekens bestonden uit twee groepen van twee cijfers, gevolgd door twee letters (99-99-XX).
Bijvoorbeeld:
99-44-EE

Sidecode 3

In 1973 werd sidecode 3 in gebruik genomen, letters werden tussen de cijfers geplaatst. In deze reeks werden geen motorfiets kentekens uitgegeven, sidecode 1 was nog lang niet uitgeput. Kentekens bestonden uit twee cijfers, twee letters en twee cijfers (99-XX-99).
Bijvoorbeeld:
33-UU-55

Sidecode 4

In 1978 sidecode 4 in gebruik genomen, de cijfers werden tussen de letters geplaatst. Hierbij werden geen klinkers meer gebruikt (A, E, U), maar de letter Y werd toegevoegd. Kentekens bestonden uit twee letters, twee cijfers en twee letters (XX-99-XX).
Bijvoorbeeld:
YY-22-DD

Sidecode 5

In 1991 werd sidecode 5 in gebruik genomen, hierbij werden de letters K en Y in het kenteken afgeschaft. Kentekens bestonden uit twee groepen van twee letters, gevolgd door twee cijfers (XX-XX-99).
Bijvoorbeeld:
RR-RR-88

Sidecode 6

In 1999 werd sidecode 6 in gebruik genomen. De letter K werd nu weer gebruikt, behalve als eerste letter. Kentekens bestonden uit twee cijfers, gevolgd door twee groepen van twee letters (99-XX-XX).
Bijvoorbeeld:
99-GG-GG

Sidecode 7

In 2005 werd sidecode 7 in gebruik genomen. Deze serie wordt op dit moment gebruikt voor zware bedrijfswagens. Kentekens bestaan uit twee cijfers, drie letters en één cijfer (99-XXX-9).
Bijvoorbeeld:
11-BBB-1

Sidecode 8

In 2006 werd sidecode 8 in gebruik genomen voor lichte bedrijfswagens. Personenauto's volgde in 2013. Voor bromfietsen is deze sidecode overgeslagen, omdat de beginletters D en F worden gebruikt voor exportkentekens. Kentekens bestaan uit één cijfer, drie letters en twee cijfers (9-XXX-99).
Bijvoorbeeld:
7-XXX-77

Sidecode 9

In 2012 werd sidecode 9 in gebruik genomen voor lichte bedrijfswagens. Sinds 2015 wordt deze serie ook gebruikt voor personenauto's. Kentekens betaan uit twee letters, drie cijfers en één letter (XX-999-X).
Bijvoorbeeld:
VV-111-V

Sidecode 10

In 2011 werd sidecode 10 in gebruik genomen voor brom- en snorfietsen. Eind 2019 werd deze sidecode ook in gebruik genomen voor personenauto's. Kentekens bestaan uit één letter, drie cijfers en twee letters (X-999-XX).
Bijvoorbeeld:
G-111-GG

Sidecode 11

In 2015 werd sidecode 11 in gebruik genomen voor brom- en snorfietsen. Kentekens bestaan uit drie letters, twee cijfers en één letter (XXX-99-X).
Bijvoorbeeld:
DDD
77D

Sidecode 12

In 2021 werd sidecode 12 in gebruik genomen voor tractoren. Kentekens bestaan uit één letter, twee cijfers en drie letters (X-99-XXX).
Bijvoorbeeld:
T-22-DDD

Sidecode 13

In 2016 werd sidecode 13 in gebruik genomen voor grensverkeer. Kentekens bestaan uit één cijfer, twee letters en drie cijfers (9-XX-999).
Bijvoorbeeld:
9-GV-999

Sidecode 14

In 2019 werd sidecode 14 in gebruik genomen voor grensverkeer. Kentekens bestaan uit drie cijfers, twee letters en één cijfer (999-XX-9).
Bijvoorbeeld:
444-GV-4