MX
DX-36

BUELL XB12SS BUELL LIGHTNING LONG

Het kenteken MX-DX-36 hoort bij een Buell Xb12ss Buell Lightning Long. Deze motor werd toegelaten op 09-01-2010. Het lege gewicht is 202 kg en de maximale toegestane massa is 385 kg.